MỘT THẦN DƯỢC: KỸ THUẬT THỞ BỤNG

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: “Tôi khuyên anh: suốt đời hãy THỞ BỤNG. làm như cháu bé, như hai đô vật… Tất yếu, phải làm chủ CƠ HOÀNH” Bài nói chuyện sau được trích trong tập tuỳ bút bằng tiếng Pháp của BS Nguyễn Khắc Viện với đầu đề là … Xem chi tiết

ÍCH LỢI CỦA THỞ BỤNG KHÍ CÔNG (THAI TỨC PHÁP)

Thở ngực Là thở tự nhiên của một người bình thường, mục đích trao đổi oxy và thải CO2 chỉ có cơ ngực hoạt động mà thôi. Theo quan niệm của khí công Trung Quốc, thở kiểu này không trường thọ và không chống đỡ được bệnh tật, lão hóa … Xem chi tiết

  • content

    It's a multi-universe of options and you are only limited by your (and our) imagination! Have fun!