MC THỜI SỰ VTV: GIỌNG NÀO CŨNG PHẢI NÓI ĐÚNG TIẾNG VIỆT

TTO – Nếu áp dụng giọng phương ngữ Bắc bộ, Nam bộ hay Trung bộ đều không nên, mà chỉ có phát âm nói đúng tiếng Việt mới được xem là chuẩn. MC thời sự trên VTV cần chuẩn này! Việt Phong – MC nam nói giọng miền Nam đầu tiên … Xem chi tiết

  • content

    It's a multi-universe of options and you are only limited by your (and our) imagination! Have fun!