SỨC MẠNH GIỌNG NÓI – VOICE 19

 Có bao nhiêu sinh viên ra trường có kiến thức, có năng lực nhưng vẫn bị nhà tuyển dụng từ chối chỉ vì những lý do không đáng có trong Giọng nói như bị NGỌNG, nói giọng ĐỊA PHƯƠNG, nói QUÁ NHANH hay nói KHÔNG RÕ RÀNG, RÀNH MẠCH…..?  Có … Xem chi tiết