ĐỌC VỊ TÍNH CÁCH QUA GIỌNG NÓI

Tướng thuật phương đông cho rằng: Dựa vào âm sắc của giọng nói có thể hiểu được những nết tính cơ bản của chủ nhân, qua đó cũng có thể “nắn” mối quan hệ theo hướng lợi nhất cho mình. 1. Giọng nói to oang oang Người có giọng nói … Xem chi tiết