GIỌNG NÓI VÀ THÓI QUEN

anh 2

Từ điển Việt Nam của tác giả Lê Ngọc Trụ định nghĩa “thói quen” là “Việc làm thường thành tật, bắt buộc làm hoài”. Tác giả Nguyễn Như Ý trong Đại Từ Điển Tiếng Việt giải thích “Thói quen” rõ ràng hơn như sau: “Lối, cách sống hay hành động … Xem chi tiết

SỨC MẠNH GIỌNG NÓI – SỐ 30

ảnh 2

Người Việt ta có câu “Nhập gia tùy tục” và tính thời sự của câu nói này vẫn còn nguyên đến ngày hôm nay. Và giọng nói cũng không phải là một ngoại lệ. Ngày 14/9/2014 chương trình Sức mạnh giọng nói – số 30 đã diễn ra. Diễn giả … Xem chi tiết

NÓI TO MÀ KHÔNG KHẢN TIẾNG

anh 1

Không nói được không phải không biết nói và không muốn nói mà chỉ tại nói không thành tiếng, họng thì vô cùng đau. Cảm giác những lúc bị khàn tiếng và mất tiếng là rất khó chịu, bức bối, và ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống … Xem chi tiết