TIẾNG NƯỚC TÔI

 

Tôi yêu ngôn ngữ của nước tôi.

Từ trong tiềm thức lúc chào đời.

Những lời mẹ hát như còn mãi.

Ru cho con ngủ à à ơi.

 

Tôi yêu ngôn ngữ của nước tôi.

Đâu chỉ dùng cho diễn tả lời.

Tiếng nói bao gồm là lối sống.

Là cách ta yêu cả cuộc đời.

 

Tôi yêu tiếng nói của nước tôi.

Tinh hoa hội tụ rất lâu rồi.

Mỗi câu mỗi chữ như vàng ngọc.

Đâu như gió thổi áng mây trôi.

 

Tôi yêu ngôn ngữ của nước tôi.

Tiếng Việt vang lên giữa đất trời.

Gắn kết yêu thương toàn dân tộc.

Việt Nam ngời sáng khắp muôn nơi.

 

BÀI DỰ THI “TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI” DO I LOVE MY VOICE TỔ CHỨC

Tác giả: Đỗ Đức Thọ

Bookmark the permalink.