GIỌNG NÓI VÀ TƯỚNG SỐ HỌC

Các bậc hiền triết cho rằng: “Thượng tướng tướng thanh vận, trung tướng tướng tinh thần, hạ tướng tướng hình sắc”. Từ nhận định trên, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của tiếng nói đối với tướng số của mỗi người. Sách “Tướng lý xung chân” đã … Xem chi tiết

  • content

    It's a multi-universe of options and you are only limited by your (and our) imagination! Have fun!