MỘT THẦN DƯỢC: KỸ THUẬT THỞ BỤNG

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: “Tôi khuyên anh: suốt đời hãy THỞ BỤNG. làm như cháu bé, như hai đô vật… Tất yếu, phải làm chủ CƠ HOÀNH” Bài nói chuyện sau được trích trong tập tuỳ bút bằng tiếng Pháp của BS Nguyễn Khắc Viện với đầu đề là … Xem chi tiết

BÀI LUYỆN TẬP LỤC TỰ QUYẾT HÀNG NGÀY CỦA HỌC VIÊN LÀM CHỦ GIỌNG NÓI

Thực hành bài tập lục tự quyết

  Theo sách Nội Kinh, các bậc chân nhân thời thượng cổ sở dĩ sống lâu là do “thuận theo trời đất, nắm lấy âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần”. Đó cũng là nguyên tắc của khí công. Lục tự được coi là bài khí công … Xem chi tiết

  • content

    It's a multi-universe of options and you are only limited by your (and our) imagination! Have fun!