CÁCH LUYỆN GIỌNG NÓI CỦA NHÀ HÙNG BIỆN TÀI BA

Démosthène là nhà hùng biện tài ba nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại. Ông sinh ra bản chất ốm yếu, nhút nhát, lại mắc chứng cà lăm, nói năng lắp bắp. Vậy mà tiểu quốc Athènes, tổ quốc của ông, lại là xứ sở của dân chủ, trong … Xem chi tiết

  • content

    It's a multi-universe of options and you are only limited by your (and our) imagination! Have fun!