GIỌNG NÓI CỦA BẠN LÀ BÍ MẬT ĐỂ ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

Nếu bạn muốn một công việc, hãy nói ra: Giọng nói chứa đựng trong đó sức mạnh bản thân, khiến mọi người tin tưởng vào năng lực và trí tuệ của bạn theo một cách mà những từ được viết không thể làm được. Một nghiên cứu mới của đại học … Xem chi tiết

  • content

    It's a multi-universe of options and you are only limited by your (and our) imagination! Have fun!