Sức mạnh giọng nói đến với Đối tác – Viện Quản trị Kinh doanh FSB


Lợi thế trong Giọng nói.

Lợi thế trong Giọng nói.

Lần đầu tiên, Chương trình Sức mạnh giọng nói của I Love My Voice được Viện quản trị Kinh doanh FSB hợp tác đưa vào nội dung đào tạo cho doanh nghiệp. Mục đích của chương trình là nhằm khẳng định lợi thế của giọng nói trong nghề Kinh doanh và Giao tiếp với khách hàng.

 
Chỉ có 30 giây đầu tiên để tạo dựng một mối quan hệ và ai cũng khẳng định sự kết nối đó là do thái độ của người nói nhưng cụ thể hơn thái độ sẽ biểu hiện qua giọng nói thì chưa có ai quan tâm và thường bỏ qua giọng nói.
 
Thái độ thờ ơ làm chúng ta mất khách hàng. Chúng ta thể hiện thái độ đó qua Giọng nói.

Thái độ thờ ơ làm chúng ta mất khách hàng. Chúng ta thể hiện thái độ đó qua Giọng nói.

 
Các tình huống của Huấn luyện viên đưa ra thể hiện thái độ vui vẻ, thờ ơ, nhiệt tình, kiêu ngạo, coi thường người khác qua duy nhất giọng nói đã được học viên công nhận: Hóa ra giọng nói và ngữ điệu nói lại quan trọng đến vậy.
 
 I Love My Voice.
Giọng nói là gì?

Giọng nói là gì?

Giọng nói là Tài sản, thể hiện Sức mạnh, thể hiện Uy quyền và hình ảnh cá nhân của người nói chính vì vậy chúng ta cần phải luyện tập để giọng nói là vũ khí chinh phục lòng người.

I Love My Voice.

Bookmark the permalink.