LÀM CHỦ GIỌNG NÓI VỚI CÁC KHÓA HỌC NĂM 2015

Năm 2015, chương trình LÀM CHỦ GIỌNG NÓI  của I Love My Voice sẽ có những thay đổi mạnh mẽ để nâng cao chất lượng của chương trình. Không chỉ là nâng cấp các kỹ thuật trong khóa học, thời gian đào tạo mà còn xuất hiện những khóa học mới.

 

giong-noi-hay

 

Năm 2015, Bộ kỹ thuật để LÀM CHỦ GIỌNG NÓI đã hoàn thiện. Và tin chắc rằng, đây sẽ chìa khóa để các anh chị và các bạn tìm đến Giọng nói hay và làm chủ một cách hiệu quả nhất.

 

 I LOVE MY VOICE

Bookmark the permalink.