GIAO LƯU GIỌNG NÓI VIỆT VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON QUẬN THANH XUÂN – HÀ NỘI

Giao lưu Giọng nói Việt với giáo viên mầm non quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giao lưu Giọng nói Việt với giáo viên mầm non quận Thanh Xuân – Hà Nội

Chúng ta là người Việt và từ thủa biết nói, chúng ta đã sử dụng ngôn ngữ của chúng ta mà chúng ta chưa hề biết Tiếng Việt cần mở khẩu hình miệng như thế nào là đúng hay sự khác biệt trong giọng nói vùng miền là vì sao.

 
Theo nghiên cứu và áp dụng của người tiên phong nghiên cứu giọng nói Việt – Trần Minh Hải thì giọng vùng miền sẽ có 2 lý do: Trước hết các nguyên âm phát âm tròn miệng mà miệng bẹt, môi nhành sang hai bên má như chữ ie, ia, io và sau đó là biên độ các dấu – các thanh điệu như miền Hà Tây không nói đúng biên độ dấu huyền, dấu ngang, Thanh Hóa không nói đúng biên độ dấu hỏi, dấu ngã…
 
 
Bản trình bày1
 
 
Nội dung này đã được chuyên gia tiên phong về Luyện giọng nói chia sẻ với 200 giáo viên mầm non Quận Thanh Xuân với Lăng Trụ Thanh điệu và Biểu đồ Thanh điệu Tiếng Việt.
 
Giao lưu Giọng nói Việt tại Trường Mẫu giáo Thanh Xuân

Giao lưu Giọng nói Việt với giáo viên mẫu giáo quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Chương trình đã được các giáo viên đánh giá rất cao. Hy vọng việc phát triển và gìn giữ giọng nói Việt được các ban ngành giáo dục chú trọng hơn nữa trong thời gian này.
 
I Love My Voice.
Bookmark the permalink.