CHUYÊN GIA TRẦN THỊ MINH HẢI

  – Phụ trách chuyên môn và Đào tạo Chương trình Làm chủ Giọng nói – I Love My Voice trực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Hỗ trợ Giáo dục 2A&H (từ năm 2012 đến nay) – Nguyên cộng tác Phụ trách Quan hệ Khách hàng Dự án Future … Xem chi tiết